Všeobecné podmínky používání

Základní podmínky používání

 1. Webová stránka SportScore.cz (dále jen „Stránka“) poskytuje výsledky ze sportovních zápasů a událostí a je primárně určena pro osoby starší 18 let (dále jen „Uživatelé“).
 2. Používáním Stránky automaticky souhlasíte s níže uvedenými podmínkami používání. Ti Uživatelé, kteří s nimi nesouhlasí, nesmí používat Stránku.
 3. Stránka není herního nebo hazardního charakteru. Provozovatel Stránky neposkytuje hazardní hry.
 4. Stránka má informativní charakter a není zaručeno, že informace na Stránce jsou bezchybné, přesné a aktuální.
 5. Uživatelé přistupují na Stránku ze své vlastní iniciativy a jsou odpovědní za to, že jejich jednání je v souladu s platnou legislativou, jejíž podléhají.
 6. Uživatelé Stránky souhlasí s ukládáním cookies v souladu s nastavením prohlížeče na zařízeních, prostřednictvím kterých přistupují na Stránku.
 7. Používáním Stránky souhlasíte se zpracováním osobních údajů (uživatelské jméno, jméno a příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, soubory cookie).
 8. Kopírování a šíření textového, grafického a ostatního obsahu Stránky je bez písemného souhlasu Provozovatele Stránky přísně zakázáno!
 9. Provozovatel Stránky nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s používáním Stránky.
 10. Provozovatel Stránky nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které Stránka odkazuje.
 11. Provozovatel Stránky nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout účastněním se na internetových hazardních hrách.
 12. Provozovatel Stránky nenese žádnou odpovědnost za interaktivní (vložený) obsah třetích stran, který je na Stránce zobrazen.
 13. Provozovatel Stránky si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky používání a informace uvedené na Stránce.
 14. Tyto podmínky požívání jsou platné až do ukončení kteroukoli ze stran. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, přestaňte používat Stránku a odstraňte všechny materiály získané ze Stránky. Pokud Uživatel Stránky porušuje tyto podmínky, Provozovatel Stránky mu může bez předchozího upozornění zamezit přístup ke Stránce.

Zásady používání souborů cookie

Používání cookies

Naše Stránky používají cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Používáním Stránky vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením prohlížeče. Pokud navštívíte Stránku a v prohlížeči je povoleno přijímání souborů cookie, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookie. Instrukce pro změnu nastavení cookies naleznete v nápovědě každého prohlížeče.

Co jsou cookies?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet). Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookie a tyto informace odešle zpět webové stránce, která je původně vytvořila. Soubory cookie, které používáme, nepoškozují váš počítač, ale obsahují důležité informace, které jsou potřebné pro očekávanou funkčnost webové stránky.

Jak používáme cookies?

Cookies používáme na shromažďování anonymních statistických informací o návštěvnících, lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu Stránky. Na Stránce mohou být použity dočasné a trvalé cookies. Dočasné se uchovávají ve vašem zařízení, dokud Stránku neopustíte. Trvalé cookies zůstávají na vašem zařízení do uplynutí jejich platnosti nebo do ručního vymazání. Doba, během které si informace ponecháváme, závisí na typu souborů cookie.

Na Stránce používáme několik typů cookies:

 • Základní soubory cookie
 • Provozní soubory cookie
 • Funkční soubory cookie
 • Reklamní soubory cookie
 • Soubory cookie třetích stran

Základní soubory cookie

Tyto soubory cookie tvoří základ pro provoz Stránky a umožňují používání základních funkcí. Základními cookies jsou např. zapamatování přihlášení, umožnění přístupu k zabezpečeným oblastem bez nutnosti opětovného přihlášení, předvyplnění formulářů apod. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat služby, které tvoří základ Stránky. Pokud tyto cookies zakážete, nebudeme moci zaručit bezchybný chod Stránky.

Provozní soubory cookie

Pomocí provozních cookies shromažďujeme statistické informace o tom, jak používáte Stránku. Tyto technické informace nám např. řeknou, na které části webové stránky jste klikli, kterou stránku jste navštívili naposledy apod. Tyto cookies nám slouží k analýze a vylepšování Stránky z hlediska obsahu, výkonu a designu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám zaručit bezchybný chod Stránky.

Funkční soubory cookie

Funkční soubory cookie nejsou nezbytné, ale pomáhají nám vylepšit funkčnost Stránky. Jde například o zapamatování nastavení zvolených při předchozí návštěvě stránky, např. o rozložení obsahu, zobrazení informací, nabídek apod., abyste je nemuseli znovu nastavovat. Pomocí těchto cookies zjišťujeme, zda vám již byla nabídnuta určitá služba nebo poskytujeme informace z vaší aktuální oblasti. Ačkoli použití těchto cookies záleží výhradně na vašem nastavení, jejich případným vypnutím byste mohli přijít o některé služby, které bychom vám mohli poskytovat.

Reklamní soubory cookie

Reklamní soubory cookie můžeme používat na Stránce k zobrazení obsahu a reklam, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům. Tyto cookies mohou shromažďovat informace o vašich zvyklostech při prohlížení Stránky. Tímto způsobem můžeme poskytovat na Stránce obsah a reklamy, které jsou pro vás relevantnější a efektivnější cílit přímou marketingovou komunikaci, ale také omezit počet zobrazení reklamy a měřit účinnost reklamních kampaní.

Soubory cookie třetích stran

Na Stránce jsou propojení a integrovaný obsah z jiných webových stránek. Proto mohou být během používání Stránky vytvořené soubory cookie, které nepodléhají naší kontrole. Tyto cookies používáme pro statistické zjišťování o používání Stránky, získávání marketingově relevantních informací, zpřístupňování obsahu z jiných stránek (např. videa z YouTube), a zefektivnění našich marketingových aktivit (sledovací cookies, optimalizační cookies a partnerské cookies). To má za následek přijetí souborů cookie od těchto služeb třetích stran (Google Analytics, Facebook apod.), kde nemáme kontrolu nad ukládáním ani přístup k těmto souborům cookie. Pokud chcete vědět, jak tyto třetí strany používají soubory cookie, přečtěte si zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů cookie těchto služeb.

Jak můžete nastavení cookies změnit?

Cookies, které se na Stránce používají, si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči. Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické akceptování cookies. Toto nastavení můžete změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení.

Instrukce na změnu cookies najdete v nápovědě každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k webovým stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Budeme respektovat, pokud si přednastavené nastavení cookies změníte. Vypnutí některých cookies však může mít dopad na očekávanou funkčnost Stránky.

Ochrana osobních údajů

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Současná právní úprava umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě zákona (tedy i bez souhlasu dotyčné osoby) nebo na základě souhlasu dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů na základě zákona znamená, že i bez vašeho souhlasu můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely výkonu naší činnosti. Základem pro takové zpracování vašich osobních údajů jsou příslušné právní předpisy vztahující se na naši činnost (službu).

Pokud neexistuje zákonný důvod pro zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu, zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě Vámi uděleného souhlasu.

Rozsah zpracování osobních údajů

Provozovatel bude vaše osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu, v jakém jste je poskytli. Provozovatel zpracovává následující osobní údaje:

 • uživatelské jméno
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • IP adresa
 • soubory cookie

Důvody shromažďování a využívání osobních údajů

Osobní údaje budou shromažďovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími platnými předpisy výhradně za účelem:

 • komunikace s Uživateli
 • zasílání informací z oblasti sázení na internetu (např. bonusy, akce, tipy), informací o nových článcích Stránky a informací o produktech a službách Provozovatele
 • zkvalitňování a optimalizace Stránky prostřednictvím analytických a statistických služeb
 • efektivní a relevantní marketingové komunikace Provozovatele

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje se uchovávají pouze na dobu nezbytnou ke splnění účelu, na které byly shromážděny. V případě přihlášení se k odběru novinek (newsletter) bude Provozovatel vaše osobní údaje zpracovávat jen do té doby, dokud svůj souhlas neodvoláte.

Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

Provozovatel neprodává osobní údaje Uživatele, neobchoduje s nimi, neprenecháva je k užívání ani je jinak nesděluje žádné třetí osobě bez předchozího souhlasu Uživatele. Osobní údaje však mohou být poskytnuty třetím osobám v případě prodeje Stránky, kdy se převedou na nového Provozovatele nebo když to vyžaduje zákon.

Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout třetím osobám statistické údaje o Uživatelích, návštěvnosti a další statistické informace týkající se Stránky s tím, že tak učiní bez identifikace konkrétních Uživatelů.

Právo na přístup k osobním údajům

Každý Uživatel Stránky má právo na přístup k osobním údajům, které o jeho osobě uchováváme. Své práva můžete uplatnit kontaktováním Správce osobních údajů.

Právo vznést námitku

Každý Uživatel Stránky má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které o jeho osobě uchováváme. V případě že vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, Provozovatel Stránky osobní údaje v tomto rozsahu dále zpracovávat nebude. Své práva můžete uplatnit kontaktováním Správce osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

Každý Uživatel Stránky má právo na opravu osobních údajů, které o jeho osobě uchováváme. Své práva můžete uplatnit kontaktováním Správce osobních údajů.

Právo na odstranění osobních údajů

Každý Uživatel Stránky má právo na odstranění osobních údajů, které o jeho osobě uchováváme. Své práva můžete uplatnit kontaktováním Správce osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu

Každý Uživatel Stránky má právo na odvolání souhlasu o zpracování osobních údajů. Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je součástí každého newsletteru nebo kontaktováním Správce osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR na dozorčím úřadě.

Kontakt na Správce osobních údajů

Správce osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese .

Kontakt na Provozovatele stránky

Provozovatele Stránky můžete kontaktovat na e-mailové adrese .

Souhlas s pravidly a se zpracováním osobních údajů

Používáním Stránky souhlasíte s výše uvedenými podmínkami používání a pravidly ochrany osobních údajů a také udělujete Provozovateli Stránky (Správce osobních údajů) souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se Všeobecným nařízením Evropské unie (EU) o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR).

Provozovatelem SportScore.cz je Gamus s.r.o., společnost registrovaná podle zákonů Slovenské republiky ze dne 13. března 2013 s IČO: 47 041 951 na registrované adrese: Mariánske námestie 193/12, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Poslední aktualizace: Založit účet Recenze Posílejte peníze rychle, bezpečně a bez poplatků

Nejnovější příspěvky na fóru

Pokerstrars.com , Betonline.ag , SBO , betfair.com alebo skus betinasia.com...
Otázka k zahraničnému stávkovaniu
Skus betinasia.com ak vies anglicky chod na arbusers.com je tam sekcia o...
Ako stavkovat u zahranicnych stavkovych...
Ani neviem kolko som bol v pluse mal som ho aj 15 rokov, no v posledných...
Bet365 dali mi limity
jednoznačne súhlas
Bet365 nefunguje? Alternatívny link na Bet365.com
neboj žiadne poplatky sa pri prázdnom konte účtovať nebudú. Oni jednoducho...
Aplikácia od paysafecard